Diana je staro rimsko utvrđenje površine oko 3 hektara na desnoj obali Dunava kod Karataša, nizvodno od hidroelektrane Đerdap I, nadomak Kladova. Postojala je 6 vekova. Njen nastanak datira se početkom nove ere, da bi na značaju dobila krajem 1. veka, za vreme vladavine cara Trajana, tokom priprema za osvajanje Dakije. Jedno je od retkih utvrđenja sa limesa koji nije izgubilo značaj pomeranjem granice na sever. Pored strateškog vojnog položaja, obezbeđivala je kanale koje su izgradili Rimljani, a kojima je omogućena plovidba Dunavom, zaobilaženjem katarakti po kojima je nosila naziv ,,Statio Cataractum Diana”, to jest, ,,Stanica katarakti Diana” kako je glasio njen pun naziv u prevodu sa latinskog jezika.

Prvu obnovu doživela je tokom 3. veka, da bi u 4. dobila dva nova bedema koja su se spuštala do Dunava. Delimično je spaljena 378. godine, prilikom dolaska Gota na Balkan, nakon čega je obnovljena kao jedna od zaštitnih carskih utvrda na Dunavu od upada varvara. Ipak, 443. uništili su je Huni. Ponovo je obnovljena početkom 6. veka, u sklopu velikih osvajanja i obezbeđenja prostora Vizantije za vreme vladavine cara Justinijana. Svoj konačni krah tvrđava je doživela 596. tokom Slovensko-avarske provale na Balkan.

Tvrđava ima osnovu zaobljenog pravougaonika u kome su južna i severna strana kraće i sa postavljenim kulama u njegovim temenima. Posedovala je na svakoj strani po jednu kapiju ojačanu polukružnim kulama, sem one okrenute ka Dunavu. Pravougaona osnova je početkom 4. veka proširena sa dodatna dva bedema koji su se spuštali ka Dunavu i na čijim su se krajevima nalazila po jedna kula. Prvi bedem se iz severozapadnog temena nastavljao kao produžetak zapadnog bedema pravo ka Dunavu, dok se drugi iz severoistočnog temena pružao ka severoistoku.

Diana je kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja pod zaštitom Republike Srbije. Veliki broj ovdašnjih nalaza, od kojih se mnoge figurine smatraju raritetom, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu i Arheološkom muzeju Đerdapa u Kladovu.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.