Žrtvenik
lokalitet: Stari rudnik – dnevni kop u Rudnoj Glavi
mesto: Rudna Glava (Majdanpek)
hronologija: 6000 – 5000. godina pre nove ere
muzej: Muzej rudarstva i metalurgije u Boru

Žrtvenik iz Rudne Glave potiče iz doba neolita i eneolita. Visine je 20 cm, načinjen od pečene gline, sastoji se od plitkog, četvorougaonog recipijenta, postavljenog na četiri kraće noge. Na jednoj od užih strana recipijenta nalazi se masivno modelovana, stilizovana jelenska glava trouganog oblika koja se završava šiljato formiranom njuškom sa bademastim očima, izvedenim urezivanjem, i naglašenim lučno povijenim rogovima, koji se spajaju sa središnjim delom bočnih ivica recipijenta.

Na sredini bočne ivice recipijenta, naspramne jelenskoj glavi, nalazi se trougaoni plastični dodatak – životinjski protom. Spoljne strane recipijenta, kao i noge, ukrašene su meandroidnim motivima, izvedenim duboko urezenim linijama, koje su naizmenično bojene crvenkastom, tamnosivom i crnom bojom. Boja je nanošena posle pečenja, otire se i očivana je samo u tragovima. Vrat jelena je sa prednje strane ukrašen uglastim, paralelno urezanim linijama. Dobre je fakture, pečen u nijansama svetlo oker boje.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.