Ukrasna bronzana igla
lokalitet: Trvaj
mesto: Zlot
hronologija: 700 – 501. godina pre nove ere
muzej: Muzej rudarstva i metalurgije;

Ukrasna bronzana igla, dužine 9,7 centimetara i prečnika glave 3,4 centimetra, pripada periodu starijeg gvozdenog doba. Stilski i tipološki svrstava se u zlotsku grupu, za koju se smatra da je nastala pod uticajem Skita. Kao takva, jedan je od retkih nalaza u ovom delu Srbije. Pretpostavlja se da se potiče iz rasturenog groba u kome je bila sahranjena žena koja je zauzimala istaknuto mesto u zajednici. Bronzana igla sa kružnom pločastom glavom ukrašena je sa četiri simetrično povezana dvostruka koncentrična kružića sa tačkom u sredini. Sličan motiv pojavljuje se i na drugim nalazima sa ovog lokaliteta iz tog perioda. Pretpostavlja se da urezani krugovi označavaju simbole sunca.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.