BUO 1-1

 
Borski upravni okrug
je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje  su obrazovane za njegovo područje. Borski upravni okrug je osnovan 1992. godine na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih organizacija van njihovog sedišta („Sl.glasnik RS“ broj 3/92), a njegova transformacija u Borski upravni okrug je izvršena na osnovu Uredbe o upravnim okruzima („Sl.glasnik RS“ broj 15/06).
 
slika 1 

Borski upravni okrug nalazi se u istočnom delu Republike Srbije i prema popisu stanovništva, domaćinstva i stanova iz 2011. godine ima ukupno 124.992 stanovnika. Gustina naseljenosti stanovništva u Borskom upravnom okrugu prema popisu stanovništva, domaćinstva i stanova iz 2011. godine iznosi 35,3 stanovnika po kvadratnom kilometru.


 jej

 

Borski upravni okrug obuhvata teritoriju grada Bora i opština Negotin, Majdanpek i Kladovo. Sedište upravnog okruga je u gradu Boru. Bor pored istorijskog i kulturnog nasleđa posebno je poznat kao rudarsko-industrijski centar sa razvijenom obojenom metalurgijom.

                                   

Borski upravni okrug obuhvata teritoriju od 3.507 km2  sledećih gradova i opština:
 

1. Grad Bor sa sedištem u gradskom naselju Bor, površine 856 km2
 

2. Opština Negotin sa sedištem u gradskom naselju  Negotin , površine 1.089 km2
 

3. Opština Kladovo sa sedištem u gradskom naselju Kladovo, površine 630 km2
 

4. Opština Majdanpek sa sedištem u gradskom naselju Majdanpek, površine 932 km2
 

ZVANIČNE INTERNET PREZENTACIJE 

 BOR   NEGOTIN    MAJDANPEK    KLADOVO
 


Okružne područne jedinice
organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave sa sedištem u Borskom upravnom okruga su:
  

1. MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
  

Upravna inspekcija
 

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Veterinarska inspekcija

Poljoprivredna inspekcija

Vodoprivredna inspekcija

Šumarska i lovna inspekcija

Fitosanitarna inspekcija

 

3. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Tržišna inspekcija

Turistička inspekcija
 

4. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 
 

Inspekcija rada
 

5. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Sanitarna inspekcija


 

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Inspekcija zaštitite životne sredine

Inspekcija za ribarstvo

 

D O K U M E N T I

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistmematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Borskog upravnog okrugaword

 

 

Informator o radu Borskog upravnog okruga word

 

Prikaz postupka za podnošenje Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i primeri obrazaca                                                                         word

Borski upravni okrug je područni centar državne uprave koji

obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje

su obrazovane za njegovo područje. Borski upravni okrug je osnovan 1992. godine

na osnovu Uredbe o načinu vršenja poslova ministarstva i posebnih

organizacija van njihovog sedišta („Sl.glasnik RS“ broj 3/92) a njegova

transformacija u Borski upravni okrug je izvršena na osnovu

Uredbe o upravnim okruzima („Sl.glasnik RS“ broj 15/06).
 

Borski upravni okrug nalazi se u istočnom delu Republike Srbije i prema popisu stanovništva iz 2002. godine ima ukupno 146.551 stanovnika.
 

Sedište Borskog upravnog okruga je grad Bor, poznat po svom istorijskom

i kulturnom nasleđu.
 

Borski upravni okrug obuhvata teritoriju od 3.507 km2  sledećih opština:
 

1. Opština Bor gradsko naselje Bor, 856 km2

2. Opština Kladovo gradsko naselje Kladovo, 630 km2

3. Opština Majdanpek gradsko naselje Majdanpek 932 km2

4. Opština Negotin gradsko naselje Negotin  1.089 km2
 

okrug


Okružne područne jedinice
organa državne uprave koje vrše

poslove državne uprave na teritoriji Borskog upravnog okruga su:
 

1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Veterinarska inspekcija

Poljoprivredna inspekcija

Vodoprivredna inspekcija

Šumarska i lovna inspekcija

Fitosanitarna inspekcija

Inspekcija za zaštitu životne sredine

Inspekcija za ribarstvo
  

2. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Tržišna inspekcija

Turistička inspekcija
 

3. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA 
 

Inspekcija rada
 

4. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Sanitarna inspekcija
 
 

D O K U M E N T I
 

Akt o sistmematizaciji radnih mesta wordpdf

 

 

Informator o radu Borskog upravnog okruga word

 

Prikaz postupka za podnošenje Zahteva za slobodan pristup informacijama i primeri obrazaca word