Digitalna transformacija i jačanje kapaciteta inspekcija bila je tema 26. sednice Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije.
Urađeno je puno na jačanju zakonodavnog okvira rada inspekcija, poboljšanju statusa i vrednovanju rada profesije inspektora, i u naredne tri godine realizovaće se zapošljavanje čak 1272 inspektora.
Elektronska platforma E inspektor zvanično počinje sa radom podelom kvalifikovanih elektronskih sertifikata inspekcijama.

  • direktori 39 inspektorata različitih inspekicja na dodeli kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Krajnji cilj je integracija E inspektora sa svim ostalim elektronskim sistemima, odnosno stvaranje ambijenta u kome svi imaju iste uslove poslovanja.

„Danas mi nudimo novo znanje i inovativnu tehnologiju zemljama u regionu.“ – poruka je premijerke Srbije Ane Brnabić.