Ikona Hristos pere noge učenicima, sa južnog zida naosa crkve Svetog Nikole u Donjem Milanovcu

Svim pravoslavnim vernicima koji Božić proslavljaju po julijanskom kalendaru neka je srećan i blag dan rođenja Hristovog. Hristos se rodi!

,,A kad im opra noge, uze haljine svoje pa opet sede za trpezu i reče im: Znate li šta sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodom, i pravo velite, jer jesam. Kad vam, dakle, oprah noge, ja Gospod i Učitelj, i vi ste dužni jedni drugim prati noge. Jer sam vam dao primer da, kao što ja učinih vama, i vi činite. Zaista, zaista vam kažem: Nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad ovo znate, blaženi ste ako to tvorite.”

– Jevanđelje po Jovanu

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.