Informator o radu

Informator o radu 20 januar 2020 godine

Informator o radu od 03. februar 2014. godine - arhivirano 24.05.2014. godine

Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2014. godine- arhivirano 13.12.2014.godine

Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.11.2014. godine-arhivirano 04.02.2015.godine

Informator o radu od 23.05.2014. godine-arhivirano 25.02.2015. godine

Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.03.2015. godine-arhivirano 21.07.2015. godine

Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.06.2015. godine- arhivirano 26.10.2015. godine 

Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.09.2015.godine - arhivirano 26.10.2015. godine 

Dokument o inspekcijama koji sadrži podatke o inspektorima, kontakte i ostale informacije- arhivirano 23.01.2016. godine

Informator o radu od 20.02.2015. godine- arhivirano 28.03.2016. godine

Informator o radu od 15.03.2016. godine - arhivirano 23.05.2016. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Borskom upravnom okrugu - arhivirano 23.05.2016. godine 

Izvršenje budžeta za period od 01.01-31.03.2016. godine - arhivirano 05.09.2016. godine

Izvršenje budžeta za period od 01.01.-31.06.2016. godine - arhivirano 17.01.2017. godine

Informator o radu Borskog upravnog okruga za 2016. godinu - arhivirano 29.03.2017. godine 

Izvršenje budžeta za period od 01.01.-31.03.2017. godine - arhivirano 22.08.2017. godine 

Izvršenje budžeta za period 01.01.-30.06.2017. godine - arhivirano 10.07.2017. godine 

Informator o radu Borskog upravnog okruga za 2017. godinu - arhivirano 10.10.2017. godine 

Izvršenje budžeta za za period 01.01.-30.09.2017.godine - arhivirano 18.01.2018. godine 

Informator o radu Borskog upravnog okruga za 2017. godinu- arhivirano 13.02.2018. godine