Inspekcije

Kontakti svih inspekcija nadležnih državnih organa Republike Srbije (preuzeti) 

Kontakti inspekcija nadležnih državnih organa sa sedištem u Borskom upravnom okrugu (preuzeti) 

Lista inspekcija svih  nadležnih državnih organa Republike Srbije (preuzeti)

Podaci-o-inspektorima-Borskog-upravnog-okruga

Kontrolne liste koje primenjuju nadležne inspekcije u svom radu  (preuzeti) 

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru (preuzeti brošuru).

Poslovi inspekcijskog nadzora koji se obavljaju u okviru nadležnih ministarstava koja imaju svoje okružne područne jedinice u Borskom upravnom okrugu: 

1.  MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 

Upravna inspekcija (zvanična internet prezentacija) 

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDEVeterinarska inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Poljoprivredna inspekcija(zvanična internet prezentacija)

Vodna inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Šumarska i lovna inspekcija (zvanična internet prezentacija)

Fitosanitarna inspekcija (zvanična internet prezentacija) 

3. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJATržišna inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Turistička inspekcija (zvanična internet prezentacija)

 

4. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Inspekcija rada   (zvanična internet prezentacija)  

5. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Sanitarna inspekcija   (zvanična internet prezentacija)   

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

Inspekcija zaštite životne sredine  (zvanična internet prezentacija)

Inspekcija za ribarstvo  (zvanična intenet prezentacija)  Dokument o inspekcijama koji sadrži podatke o inspektorima, kontakte i ostale informacije možete preuzeti OVDE

Poslove inspekcijskog nadzora u Borskom upravnom okrugu obavljaju sledeća ministarstva:

1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

2. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

3. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

4. MINISTARSTVO ZDRAVLJA