S obzirom da se programski period 2014 – 2020 uskoro završava, započinje se proces programiranja naredne finansijske perspektive za period 2021 – 2027. Ministarstvo regionalnog razvoja i javne uprave Rumunije (Upravljačko telo), Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije (Nacionalno telo) i Regionalna kancelarija za prekograničnu saradnju u Temišvaru (Zajednički sekretarijat) pripremili su nacrt teritorijalne analize programske oblasti koji je dostupan na sajtu Intereg-IPA.

U velikoj sali gradkse Uprave grada Bora održana je konsultantska sednica sa svim zainteresovanim stranama, institucijama i organizacijama sa teritorije Borskog upravnog okruga.

Dati su komentari i zapažanja na ovaj dokument, čime su učesnici doprineli nastojanju da se predloženi program unapredi tako da u najvećoj meri odgovara na izazove, potrebe i mogućnosti razvoja programskog regiona.

U ovom procesu treba imati na umu Orijentacioni dokument Evropske komisije koji postavlja osnove programiranja buduće finansijske perspektive, a koji je dostupan na sajtu Intereg-IPA.

Za svaku pohvalu je gradska Uprava i gradonačelnik grada Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima, na odličnom gostoprimstvu i organizaciji sednice, a pre svega na angažovanosti u proteklih godinu dana obzirom da su dobili određena sredstva iz ovog programa.