Održan je sastanak koordinacije načelnika upravnih okruga Srbije sa resornim ministrom i državnim sekretarima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u Kostolcu, 31.01.2019. godine.

Na sastanku kom su prisutvovali načelnici upravnih okruga i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, razmatrala se problematika u pripremi Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, projekat „Ažuriranja adresnog registra“ kao i razmatranje aktuelnih pitanja upravnih okruga.

Predstavljeni su novi načelnici upravnih okruga.