U sedištu Borskog upravnog okruga, načelnik mr Vladimir Stanković održao je redovni sastanak sa načelnicima i šefovima republičkih inspekicja sa teriotorije BUO.

Zbog redovnih sastanaka u predhodnom periodu sa pojedinim načelnicima republičkih inspekcija, na ovom sastanku su opravdano izostalii pojedini.

U svojim izveštajima, naglašeni su vrlo dobri uslovi u kojima rade republički inspektori u Borskom upravnom okrugu i profesionalni odnos kojeg imaju sa zaposlenima u sedištu okruga.