Na današnji dan, 30.11.1963, Vlade Jugoslavije i Rumunije potpisale su u Beogradu ,,Konvenciju o eksploataciji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap na reci Dunavˮ, koja je potom ratifikovana 17.6.1964. u parlamentu SFRJ i koja će zauvek promeniti izgled Đerdapa i živote njegovih žitelja, prvobitno od Golupca do Kladova, a potom i do Kusjaka. Istovremeno potpisana je i ratifikovana ,,Konvencija o izradi projekta za izgradnju sistema Đerdap na reci Dunavˮ.

Projekat je predvideo početak radova sredinom 1964. godine, puštanje u pogon sa kotom uspora po dva agregata na svakoj strani 1970. i celokupno puštanje u pogon sa normalnom kotom uspora 1971. godine. Urbanističko uređenje i prostorno planiranje, usvojeno 28.12.1963, zarad potreba HEPS ,,Đerdap” odredilo je 20 hektara za izgradnju stanova i zelenih površina u Kladovu, između Dunava i ulica 22. septembra, 7. jula i novoisplanirane paralelne sa ulicom Milorada Brujića. Priobalni deo između Dunavske ulice i Dunava predviđen je za zeleni pojas, izgradnju hotela i putničkog pristaništa, kako je potom i ostvareno.

Izrada zagata radi pregrađivanja Dunava započela je 2.7.1964. godine, kao i 22 dana potom izgradnja 16 četvorospratnih zgrada sa 500 stanova u Kladovu. Treba napomenuti da je Kladovo izgradnjom ovog giganta broj stanovnika gotovo utrostručilo. Tako je po popisu stanovništva iz 1961. godine imalo 2683 stanovika, da bi se do sledećeg popisa 1971. godine taj broj popeo do 6957 stanovnika.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.