U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u sektoru za ruralni razvoj, održan je sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, na čelu sa pomoćnikom ministra Aleksandrom Bogičevićem i načelnicima upravnih okruga.

Tema sastanka je priprema Mera podrške poljoprivrednicima za 2020.godinu. U predhodnom periodu dostavljeni su predlozi ministarstvu, alii su i na sastanku načenici okruga dali konkretne predloge, sugestije ali i određene kritike, a sve u cilju bolje pripreme i dalje kvalitenije podrške poljoprivrednicima.

U analizi iz predhodnih i ove godine, Borski upravni okrug nije dovoljno konkurentan (IPARD) ostalim okruzima u smislu da su poljoprivrednici mnogo manje iskoristili dostupna sredstva koja se nude kroz podršku koju pruža Ministarstvo poljoprivrede, kao i kroz IPARD programe.

Zato je dogovoreno da se u narednom periodu mnogo više radi na informisanju zainteresovanih sa teritorije Borskog upravnog okruga, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i predstavnicima lokalnih samouprava.

Učesnici sastanka su ukazali na probleme sa kojima se susreću na terenu, ali i spremnost uz konkretne predloge kako da se isti rešavaju.