10.9.1839. godine, odlukom Državnog saveta i potvrdom namesništva Kneževine Srbije, u Negotinu je osnovana polugimnazija. Time je Negotinska Krajina dobila svoju prvu srednju školu.

Tokom svog dugog postojanja, odlikovana je Kraljevim ordenom Svetog Save V reda 1939. godine, Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom 1969. godine, Ordenom Svetog Save 2002. godine i još brojnim priznanjima. Negotinska gimnazija, koja je do 2003. godine nosila naziv ,,Predrag Kostić”, današnji dan slavi kao Dan škole.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.