17.5.1961. godine Narodni odbor sreza Zaječar doneo je odluku o osnivanju Rudarsko-metalurškog fakulteta u Boru, sa dva odseka – za rudarstvo i metalurgiju. Nepunih mesec dana kasnije, 15.6.1961. godine, na predlog Saveta Univerziteta u Beogradu, ovu odluku potvrdilo je Izvršno veće Narodne republike Srbije.

Nastava je otpočela 3. oktobra iste godine na četiri smera: Smer za eksploataciju ležišta mineralnih sirovina – rudarski odsek, Smer za pripremu mineralnih sirovina – rudarski odsek, Smer za ekstraktivnu metalurgiju – metalurški odsek i Smer za prerađivačku metalurgiju – metalurški odsek.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.