Načelnik Borskog upravnog okruga

Načelnik Borskog upravnog okruga

Mr Vladimir Stanković

Kontakt:

Tel:    030 422 946

Faks: 030 421 687

e-mail: vladimir.stankovic@borski.okrug.gov.rs

 

 

Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog  ministra nadležnog za poslove uprave i za svoj rad odgovara nadležnom ministru za poslove uprave i Vladi.

Načelnik Borskog upravnog okruga je Mr Vladimir Stanković.

Načelnik upravnog okruga:

- usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

- prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;

- prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

- prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

- sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obevezne su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

- sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području šire ili uže od područja upravnog okruga;  

- organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice;

 

Vladimir Stanković

Biografija

Mr Vladimir Stanković, rođen je u Boru 1969. godine. Oženjen je, otac dvoje dece, živi u Boru.

Magistar je nauka iz oblasti industrijskog menadžmenta, uža oblast – upravljanje ljudskim resursima. Magistrirao na Tehničkom fakultetu u Boru. Autor je i koautor nekoliko naučnih radova.

Radio je kao samostalni menadžer prodaje, kao profesor, savetnik, direktor škola u Krivelju – Osnovna škola „Đura Jakšić“ 2003-2014. godine i Boru – srednja „Tehnička škola“ 2016-2018- godine,  vršilac dužnosti direktora JP „Bor“.

Državni stručni ispit za državne službenike sa visokim obrazovanjem položio je 2010. godine u Beogradu.

Bio je član Opštinskog veća zadužen za kapitalne investicije u obrazovanju 2013/2014. godine, i Odbornik i Skupštini opštine Bor 2018. godine.

Dobitnik je najprestižnije nagrade za „Najboljeg poslodavca“ u kategoriji javnih preduzeća u Srbiji, 2014. godine.

Koordinirao je velikim brojem uspešno završenih projekata iz različitih oblasti. Akreditovan je kao fizičko lice od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicma lokalne samouprave u oblastima: Razvoj i upraljanje ljudskim resursima u jedinicima lokalne samouprave, Liderskim veštinama i Upravljanje sistemom obrazovanja (svi nivoi).

Dugogodišnji je korisnik svih Internet alata, ekspert u online komunikaciji, blogovanju, elektornskoj trgovini. Bio je predavač ili zvanični bloger na mnogobrojnim međunarodnim i konferencijama u Srbiji.

Poznavanje stranog jezika – engleski jezik.