Preko potreban sastanak sa direktorima srednjih škola iz opština Negotin, Kladovo, Majdanpek i grada Bora, sa načelnicom školske uprave za Borski i Zaječarski okrug, predstavnicom Regionalne privredne komore i predstavnicima lokalnih samouprava Borskog upravnog okruga, održan je u prostorijama okruga.

Analizirani su problemi sa kojima se susreću direktori škola pri upisu učenika. Neki od faktora koji naviše utiču je smanjen broj dece, izbor obrazovnih profila, potrebe privrednih subjekata i usaglašenost sa ponudom, norme nastavnika i tako dalje.

Posle iscrpne analize, provere i usaglašavanja podataka u ovom trenutku, date su smernice i plan upisa za svaku lokalnu samoupravu i školu pojedinačno.

Ono što škole nude jesu raznovrsni i kvalitetni profili u ponudi, pa će učenici završnih razreda, pored velikog izbora i odluke svog upisa željenog profila, imati priliku i da upišu iste jer je realni broj mesta za nijasnu veći od realnog broja učenika.

Tako školama ostaje (da posle upisa završnog ispita osmaka i upisa njihovih želja, te raspoređivanja u odeljenja gde postoje mogućnosti),  nada da će svako odeljenje biti popunjeno prema pravilnicima koje je izdato od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Sastanak ovog sadržaja, po prvi put je održan u Borskom upravnom okrugu, zbog čega se načelnik BUO mr Vladimir Stanković zahvalio Jasni Vasić, načelnici školske uprave za Zaječarski i Borski okrug, kao i ostalim prisutnima od velikog značaja upravo za ovu temu.

Osmaci, srećno na završnom ispitu. Upišite željeni smer, imate odlučnu ponudu, sjajne škole i vrhunske nastavnike. Neka vam ovo bude prekretnica u životu i još jedan korak u daljem obrazovanju.

Srednje škole u Majdanpeku, Kladovu, Negotinu i Boru, njihovi nastavnici i osoblje vas očekuju! Na vama je izbor!