U sedištu Borskog upravnog okruga, održana je redovna sednica Savet okruga.

Prisustvovali su svi predsednici lokalnih samouprava, članovi gradskog i opštinskog veća Bora i Negotina, načelnica školske uprave za Borski i Zaječarski upravni okrug, koordinatori dirketora osnovnih i srednjih škola Bora i Majdanpeka.

Jedna od tačaka dnevnog reda, bila je i Mreža škola na teritoriji Borskog upravnog okruga. Posle izlaganja gradnočelnika grada Bora i predsednika opština Majdanpek, Kladovo i Negotin, i načelnice školske uprave, donešen je zaključak da Mreža škola na teriotoriji Borskog upravnog okruga bude nepromennjena u narednom periodu od četri godine, a ako bude bilo kakvih zahteva od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva državne uprave i lokalnih samouprava, predložene su alternative i reorganizacija škola posebno za svaku lokalnu samoupravu.

Bitno je naglasiti da su svi predsednici lokalnih samouprava bili jednoglasni u donošenju zaključka uz podršku načelnice školske uprave i načelnika Borskog upravnog okruga.