Археолошка блага Борског округа

Статуа мушкарца (бр. 497-1) локалитет: Акве место: Прахово (Неготин) хронологија: 101 – 300. година нове ере музеј: Музеј Крајине; Мермерна […]

Археолошка блага Борског округа

Средњовековна наушница локалитет: Идече место: Прахово (Неготин) хронологија: 1101 – 1300. година нове ере музеј: Музеј Крајине; Сребрна средњовековна наушница, […]

Археолошка блага Борског округа

Жртвеник од теракоте локалитет: Стари рудник – дневни коп у Рудној Глави место: Рудна Глава (Мајданпек) хронологија: 6000 – 5000. […]