Pitanja i odgovori

Kada se obradivo poljoprivredno zemljište privodi drugoj nameni i koristi u nepoljoprivredne svrhe, investitor plaća naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. Visinu naknade za promenu namene utvrđuje nadležni organ Opštinske uprave.
Ne. Upravni okruzi nisu oblik lokalne samouprave ili deo teritorijalne organizacije Republike Srbije, već predstavljaju način organizovanja državne uprave. Prema Zakonu o državnoj upravi je određeno da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državene uprave.
Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup zainteresovanim licima ( pravnim i fizičkim ), po Programu zaštite, uređenje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, za određenu godinu, koji donosi jedinica lokalne samouprave (Opštine Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo).
Povredu svojih prava iz oblasti radnih odnosa možete prijaviti pismenim putem u pisarnici Borskog upravnog okruga, u Boru, Trg Moše Pijade 19. svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova. Takođe, za sve informacije iz oblasti radnih odnosa možete se obratiti i inspekciji rada u Boru putem telefona 030 458-065 i inspekciji rada u Negotinu putem telefona 019 544-041.
Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup zainteresovanim licima ( pravnim i fizičkim ), po Programu zaštite, uređenje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, za određenu godinu, koji donosi jedinica lokalne samouprave (Opštine Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo).
Kada se obradivo poljoprivredno zemljište privodi drugoj nameni i koristi u nepoljoprivredne svrhe, investitor plaća naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. Visinu naknade za promenu namene utvrđuje nadležni organ Opštinske uprave.
Ne. Upravni okruzi nisu oblik lokalne samouprave ili deo teritorijalne organizacije Republike Srbije, već predstavljaju način organizovanja državne uprave. Prema Zakonu o državnoj upravi je određeno da se upravni okrug obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državene uprave.
Povredu svojih prava iz oblasti radnih odnosa možete prijaviti pismenim putem u pisarnici Borskog upravnog okruga, u Boru, Trg Moše Pijade 19. svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova. Takođe, za sve informacije iz oblasti radnih odnosa možete se obratiti i inspekciji rada u Boru putem telefona 030 458-065 i inspekciji rada u Negotinu putem telefona 019 544-041.