Osnovna škola Vuk Karadžić, sa fotografije, nastala je na baštini prve negotinske škole, osnovane 1824. godine. Sa obzirom da je Negotinska Krajina u to vreme još uvek bila pod neposrednom osmanskom vlašću, malo je izvora koji svedoče o školi. Ipak, sačuvana su imena prvih učitelja, Sime Živkovića i Petra Markovića.

Godine 1833. Kneževini Srbiji prisajedinjeno je 6 nahija koje je imala za vreme Ustaničke Srbije, a među kojima je bila i Krajina. Iste godine donesen je i prvi zakon o školama. To je uslovilo da već 1834. u Negotinu zvanično bude otvorena škola sa 2 razreda i 50 đaka, koja su učila dva učitelja, Živojin Krečki i Toma Babić.

Zbog svog značajnog strateškog položaja za Kneževinu, Negotin je naglo rastao, postavši centar okružja i serdarstva. Rasle su i potrebe za opismenjavanjem sve većeg broja dece. Godine 1836. Krajinski srez brojao je 4 škole, jednu državnu i 3 opštinske, koje je pohađalo 216 učenika. Nedugo potom, 1850. otvorena je i Ženska škola, tek četvrta u Srbiji, posle Paraćina, Beograda i Donjeg Milanovca.

Zdanje ovekovečano na fotografiji, Negotin je dobio 1912. godine. Sa ozbirom na svoju raskošnost, škola je ubrzo postala čest motiv negotinskih razglednica. Naredne 4 decenije, Negotin je, i dalje, imao samo jednu osnovnu školu. Godine 1953. izvršena je njena podela na: stariju osnovnu školu ,,Vuk Karadžić” i mlađu koja je ponela ime ,,Vera Radosavljević”.

Ipak, obe škole nastavile su da rade istom zdanju. Tako je tih godina zgradu sa fotografije pohađalo 1524 učenika, raspoređenih u 53 odeljenja. Zbog prevelikog broja dece, nastava se odvijala u 3 smene, sve do septembra 1964. godine, kada su škole i fizički odvojene, preostavši starijoj da radi u zdanju u centru Negotina. Pored matične škole, osnovna škola Vuk Karadžić danas ima i područna odeljenja u Miloševu, Jasenici i Karbulovu.

Foto: Istorijski arhiv Negotin

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.