Održan je pripremni sastanak u sredu, 30.01.2019. godine, u Ministarstvu za evropske integracije u Beogradu, Nemanjina 34, u sali u prizemlju.

Na pripremnom sastanku članovima ZOP-a iz Srbije predstavljene su tačke dnevnog reda o kojima Zajednički odbor za praćenje je doneo odluku, a to je pre svega usvajanje listi projekata predloženih za ugovaranje u okviru drugog poziva za prikupljanje predloga projekata, usvajanje dokumentata i usvajanje Plana kapitalizacije pred sastanak u Temišvaru sa predstavnicima rumunske strane.