U sedištu Borskog upravnog okruga održan je sastanak sa načelnikom Centra Ministarstva odbrane Bor, potpukovnikom Nenadom Manićem.

Uz dogovor oko dalje saradnje, potpisan je i Ugovor o tehničkoj saradnji Borskog upravnog okruga i Centra Ministarsva odbrane Bor.

Na sastanku je izraženo zadovoljstvo oko dosadašnje saradnje i podrške koju pruža Centar Ministarstva odbrane Bor na teritoriji čitavog Borskog upravnog okruga i spremnosti za dalje aktivnosti.