U Ministarstvu za evropske integracije održan je pripremni sastanak sa predstavnicima srpske delegacije.

Na pripremnom sastanku je članovima ZRG-a iz Srbije predstavljen dnevni red o kojima će Zajednička radna grupa za programiranje razmatrati i doneti odluke, pre svega o usvajanju ciljeva tj. koje oblasti finansiranja će biti u narednom periodu 2021-2027. godina.

Zajednička radna grupa IPA programa Rumunija-Srbija biće održan u Vršcu 23.01.2020. godine.