Savet upravnog okruga

Savet Borskog upravnog okruga

 

 

Savet Borskog upravnog okruga pored načelnika Borskog upravnog okruga Mr Vladimira Stankovića čine još: 

  1. Gradonačelnik grada Bora Aleksandar Milikić
  2. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković  
  3. Predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović
  4. Predsednik opštine Kladovo Milisav Ratopekić

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.

Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.

Način rada Saveta upravnog okruga uređuje Vlada Republike Srbije, Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine). Pojam, naziv, sedište i područja Upravnog okruga detaljno su regulisani Uredbom o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine).