Zaječarski i Borski upravni okruzi bili su domaćini Stalnoj konferenciji gradova i opština, Savezu gradova i opština Srbija i Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, koji su uz podršku Ministarstva za rad, zapopšljavanje, boravčka i socijalna pitanja održali regionalnu radionicu o ,,Socijalnoj zaštiti u jedinicama lokalne samouprave“.

Predstavljen je normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinice lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, pregled institucionalnih kapaciteta i socijalnih usluga u regionu i po jedinicama lokalne samouprave, transferi i ishodi njihove primene, kao i teškoće u ostvarivanju socijalne zaštite.

Razmatrani su i mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Još jednom je istaknuta odlična saradnja dvojice načelnika okruga.