Od 10 najdužih pećina u Srbiji čak 5 nalaze se na teritoriji Borskog okruga. To su najduža, Lazareva pećina kod Zlota, kao i Dževrinska greda kod Brze Palanke, Nemački ponor i Buronov ponor na Miroču i najpoznatija, Rajkova pećina kod Majdanpeka. Treba napomenuti da se jedna od preostalih 5 nalazi u samom susedstvu Majdanpeka, u ataru sela Duboka, u opštini Kučevo.

Kada je, pak, reč o najdubljim pećinama i jamama, tu Borski okrug zauzima još neprikosnovenije mesto. Od 10 najdubljih čak 7 nalaze se na teritoriji Borskog okruga. Šest na planini Miroč – Buronov ponor, Nemački ponor, Ibrin ponor, Faca šora, Jama u Laništu i, prema merenjima iz 2007. godine najdublja, Rakin ponor; kao i Jama na Dubašnici, nedaleko od Zlota. Pored toga, od preostale tri sa liste 10 najdubljih, jedna se nalazi nedaleko od teritorije grada Bora, to jest, na delu planine Beljanica unutar susedne opštine Žagubica.

Otud se, sa punim pravom, može reći da Borski okrug predstavlja najznačajniju oblast u Republici Srbiji za ljubitelje pećina i drugih speleoloških objekata.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.