2016

План јавних набавки за 2016. годину


Измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину


Измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину
    

 

Позив за достављање понуда за набавку електричне енергије,ЈНМВ 1-2016

 

Конкурсна документација за достављање понуда за набавку електричне енергије-ЈНМВ,1-2016

 

Позив за достављање понуда за чишћење пословног простора у Бору и Неготину,ЈНМВ-2- 2016-поруџбеница

 

 Уговор о чишћење пословног простора у просторијама Борског управног округа ЈНМВ 2-2016-поруџбеница


 Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1-2016, набавка електричне енергије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде за ЈНМВ 1-2016, набака електричне енергије

 

Одлука о избору најповољније понуде,ЈНМВ 1-2016

 

Обавештење о закљученом уговру за набавку електричне енергије, ЈНМВ 1-2016

 

Уговoр за набавку електричне енергије, ЈНМВ 1-2016

 

Позив за достављање понуда за набавку лаптоп и ПЦ рачунара, ЈНМВ-3-поруџбеница

 

 Уговор за набавку лаптоп и ПЦ рачунара, ЈНМВ 3-2016 – поруџбеница


 Позив за достављање понуда за ЈНМВ 4-2016 поруџбеницом Партија 1. аутомеханичарски радови на на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9

 

 Одлука о избору најбоље понуде ЈНМВ 4-2016-поруџбеница партија 1 аутомеханичарски радови


 Позив за достављање понуда за ЈНМВ 4-2016 поруџбеницом Партија 2. аутолимарски радови на аутомобилу Шкода Октавиа Амбиент 1,9


 Одлука о избору најбоље понуде ЈНМВ 4-2016-поруџбеница партија 2 аутолимарски радови

 

Позив за достављање понуда за набавку радова за прикључење на ново електрично мерно место постојећег објекта  зграда Борског управног округа, ЈНМВ 5-2016-поруџбеница

 

Технички опис са условима које треба да задовољи инсталација у објекту који се прикључује, ЈНМВ 5-2016-поруџбеница

 

Уговор за радове за прикључење на ново електрично мерно место постојећег објекта зграде Борског управног округа ЈНМВ 5-2016-поруџбеница

 

Позив за достављање понуда за набавку радова на замени столарије на згради Борског управног округа, ЈНМВ 6-2016

 

Конкурсна докуменатација за набавку радова на замени столарије на згради Борског управног округа, ЈНМВ 6-2016

 

 Одлука о додели Уговора о јавној набаци на замени столарије на згради Борског управног округа, ЈНМВ 06-2016


 

Уговор за набавку радова на замени столарије на згради Борског управног округа, ЈНМВ 6-2016


 

Позив за достављање понуда за набавку радова на замени столарије на згради Борског управног округа, ЈНМВ 7-2016
 

Конкурсна докуменатација за јавну набавку радова на замени столарије на згради Борског управног округа,ЈНМВ 7-2016

 

Питање у вези ЈНМВ 07-2016
 

Одговор у вези ЈНМВ 07-2016

 

Одлука о додели Уговра за јавну набваку радова на замени столарије на згради Борског управног, ЈНМВ 7-2016
 

Уговор за извођење радово на замени столарије на згради Борског управног округа ЈНМВ 07/2016


 
Позив за достављање понуда за  радове на инсталацији грејања и санацији прекинутих ваздушних водова за грејање, ЈНМВ 8/2016, поруџбеница

 

Одлука о додели уговора за радове на инсталацији грејања и санацији прекинутих ваздушних водова за грејање, ЈНМВ 8-2016, поруџбеница  
 

Уговор за радове на инсталацији грејања и санацији прекинутих ваздушних водова за грејање, ЈНМВ 8-2016, поруџбеница