2016

Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu


Izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016. godinu
    

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije,JNMV 1-2016

 

Konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije-JNMV,1-2016

 

Poziv za dostavljanje ponuda za čišćenje poslovnog prostora u Boru i Negotinu,JNMV-2- 2016-porudžbenica

 

 Ugovor o čišćenje poslovnog prostora u prostorijama Borskog upravnog okruga JNMV 2-2016-porudžbenica


 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JNMV 1-2016, nabavka električne energije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude za JNMV 1-2016, nabaka električne energije

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude,JNMV 1-2016

 

Obaveštenje o zaključenom ugovru za nabavku električne energije, JNMV 1-2016

 

Ugovor za nabavku električne energije, JNMV 1-2016

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku laptop i PC računara, JNMV-3-porudžbenica

 

 Ugovor za nabavku laptop i PC računara, JNMV 3-2016 – porudžbenica


 Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV 4-2016 porudžbenicom Partija 1. automehaničarski radovi na na automobilu Škoda Oktavia Ambient 1,9

 

 Odluka o izboru najbolje ponude JNMV 4-2016-porudžbenica partija 1 automehaničarski radovi


 Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV 4-2016 porudžbenicom Partija 2. autolimarski radovi na automobilu Škoda Oktavia Ambient 1,9


 Odluka o izboru najbolje ponude JNMV 4-2016-porudžbenica partija 2 autolimarski radovi

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova za priključenje na novo električno merno mesto postojećeg objekta  zgrada Borskog upravnog okruga, JNMV 5-2016-porudžbenica

 

Tehnički opis sa uslovima koje treba da zadovolji instalacija u objektu koji se priključuje, JNMV 5-2016-porudžbenica

 

Ugovor za radove za priključenje na novo električno merno mesto postojećeg objekta zgrade Borskog upravnog okruga JNMV 5-2016-porudžbenica

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga, JNMV 6-2016

 

Konkursna dokumenatacija za nabavku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga, JNMV 6-2016

 

 Odluka o dodeli Ugovora o javnoj nabaci na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga, JNMV 06-2016


 

Ugovor za nabavku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga, JNMV 6-2016


 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga, JNMV 7-2016
 

Konkursna dokumenatacija za javnu nabavku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga,JNMV 7-2016

 

Pitanje u vezi JNMV 07-2016
 

Odgovor u vezi JNMV 07-2016

 

Odluka o dodeli Ugovra za javnu nabvaku radova na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog, JNMV 7-2016
 

Ugovor za izvođenje radovo na zameni stolarije na zgradi Borskog upravnog okruga JNMV 07/2016


 
Poziv za dostavljanje ponuda za  radove na instalaciji grejanja i sanaciji prekinutih vazdušnih vodova za grejanje, JNMV 8/2016, porudžbenica

 

Odluka o dodeli ugovora za radove na instalaciji grejanja i sanaciji prekinutih vazdušnih vodova za grejanje, JNMV 8-2016, porudžbenica  
 

Ugovor za radove na instalaciji grejanja i sanaciji prekinutih vazdušnih vodova za grejanje, JNMV 8-2016, porudžbenica