Архива


Информатор о раду од 03. фебруар 2014. године
 – архивирано 24.05.2014. године


Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2014. године
– архивирано 13.12.2014.године

 

Извршење буџета за период 01.01.-30.11.2014. године-архивирано 04.02.2015.године

 

Информатор о раду од 23.05.2014. године-архивирано 25.02.2015. године

 

Извршење буџета за период 01.01.-31.03.2015. године-архивирано 21.07.2015. године

 

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2015. године– архивирано 26.10.2015. године

 

Извршење буџета за период 01.01.-30.09.2015.године – архивирано 26.10.2015. године
 

Документ о инспекцијама који садржи податке о инспекторима, контакте и остале информације– архивирано 23.01.2016. године


 Информатор о раду од 20.02.2015. године
– архивирано 28.03.2016. године


 Информатор о раду од 15.03.2016. године
 – архивирано 23.05.2016. године


 Правилник о систематизацији радних места у Борском управном округу
 – архивирано 23.05.2016. године
 

Извршење буџета за период од 01.01-31.03.2016. године – архивирано 05.09.2016. године


 
Извршење буџета за период од 01.01.-31.06.2016. године – архивирано 17.01.2017. године


 Информатор о раду Борског управног округа за 2016. годину – архивирано 29.03.2017. године
 

Извршење буџета за период од 01.01.-31.03.2017. године – архивирано 22.08.2017. године
 

Извршење буџета за период 01.01.-30.06.2017. године – архивирано 10.07.2017. године
 

Информатор о раду Борског управног округа за 2017. годину – архивирано 10.10.2017. године
 

Извршење буџета за за период 01.01.-30.09.2017.године – архивирано 18.01.2018. године
 

Информатор о раду Борског управног округа за 2017. годину– архивирано 13.02.2018. године