Welcome to the web site of Bor Administrative District

Борски управни округ је подручни центар државне управе који

обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које

су образоване за његово подручје. Борски управни округ је основан 1992. године

на основу Уредбе о начину вршења послова министарства и посебних

организација ван њиховог седишта („Сл.гласник РС“ број 3/92) а његова

трансформација у Борски управни округ је извршена на основу

Уредбе о управним окрузима („Сл.гласник РС“ број 15/06).
 

Борски управни округ налази се у источном делу Републике Србије и према попису становништва из 2002. године има укупно 146.551 становника.
 

Седиште Борског управног округа је град Бор, познат по свом историјском

и културном наслеђу.
 

Борски управни округ обухвата територију од 3.507 км2  следећих општина:
 

1. Општина Бор градско насеље Бор, 856 км2

2. Општина Кладово градско насеље Кладово, 630 км2

3. Општина Мајданпек градско насеље Мајданпек 932 км2

4. Општина Неготин градско насеље Неготин  1.089 км2
 

okrug


Окружне подручне јединице
органа државне управе које врше

послове државне управе на територији Борског управног округа су:
 

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ветеринарска инспекција

Пољопривредна инспекција

Водопривредна инспекција

Шумарска и ловна инспекција

Фитосанитарна инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за рибарство
  

2. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција

Туристичка инспекција
 

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

Инспекција рада
 

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција
 
 

Д О К У М Е Н Т И
 

Акт о систмематизацији радних места wordpdf

 

 

Информатор о раду Борског управног округа word

 

Приказ поступка за подношење Захтева за слободан приступ информацијама и примери образаца word