Budžet

IZVRŠENJE BUDŽETA 2017 – preuzmi

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2016 – preuzmi

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2015 – preuzmi

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2014 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2013 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2012 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2011 – preuzmi


Borski upravni okrug nema dodatna sredstva finansiranja.

 

U Borskom upravnom okrugu u predhodnom periodu nije vršena revizija.


 Tabela sa uporednim podacima o planiranom i ostvarenom budžetu za predhodnu i tekuću godinu

Podaci o budžetu za 2017. godinu Podaci o budžetu za 2018. godinu
    planirano   ostvareno        planirano
 I  RASHODI ZA ZAPOSLENE
411 PLATE      4.301.000    4.170.510   4.472.000
412 DOPRINOSI         770.000       746.521     808.000
414 SOCIJALNA DAVANJA         116.000         85.736       70.000
415 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA         530.000       395.027     540.000
416 NAGRADE ZAPOSLENIMA             –         –         1.000
                 UKUPNO      5.717.000   5.397.794   5.891.000
 

 II TEKUĆI RASHODI

421 STALNI TROŠKOVI     2.780.000    2.550.165    2.800.000
422 TROŠKOVI PUTOVANJA        100.000        28.909       100.000
423 USLUGE PO UGOVORU        690.000      572.280       700.000
425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE     4.100.000    4.044.447    1.200.000
426 MATERIJAL        740.000      707.939       700.000
482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI         –           –         98.000
                  UKUPNO     8.410.000   7.903.740   5.598.000
III  IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
511 ZGRADE          –        –             –
512 MAŠINE I OPREMA         900.000         882.962      4.000.000
                 UKUPNO        900.000         882.962     4.000.000
   UKUPAN IZNOS SREDSTAVA

             ( I+II+III )

  15.027.000    14.184.496   15.489.000