Budžet


IZVRŠENJE BUDŽETA 2017 - preuzmi
 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2016 - preuzmi

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2015 – preuzmi

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2014 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2013 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2012 – preuzmi


IZVRŠENJE BUDŽETA 2011 – preuzmi


Borski upravni okrug nema dodatna sredstva finansiranja.

 

U Borskom upravnom okrugu u predhodnom periodu nije vršena revizija.


 Tabela sa uporednim podacima o planiranom i ostvarenom budžetu za predhodnu i tekuću godinu

Podaci o budžetu za 2016. godinu Podaci o budžetu za 2017. godinu
    planirano   ostvareno        planirano
 I  RASHODI ZA ZAPOSLENE
411 PLATE      4.300.000    4.191.109   4.301.000
412 DOPRINOSI         771.000       750.209     770.000
414 SOCIJALNA DAVANJA           51.000         45.286       81.000
415 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA         550.000       380.728     530.000
416 NAGRADE ZAPOSLENIMA           60.000         47.352           -
                 UKUPNO      5.732.000   5.414.684   5.682.000
 

 II TEKUĆI RASHODI

421 STALNI TROŠKOVI     2.950.000    2.724.969    2.815.000
422 TROŠKOVI PUTOVANJA        150.000        63.430       100.000
423 USLUGE PO UGOVORU        350.000      349.289       690.000
425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE     4.336.000    4.335.295    4.100.000
426 MATERIJAL        840.000      835.688       740.000
482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI         41.000        13.095            -
                  UKUPNO     8.667.000   8.321.766   8.445.000
III  IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
511 ZGRADE          -        -             -
512 MAŠINE I OPREMA         300.000         298.634       900.000
                 UKUPNO        300.000         298.634      900.000
   UKUPAN IZNOS SREDSTAVA

             ( I+II+III )

  14.699.000    14.035.084   15.027.000