Документа

 • Информатор о раду Борског управног округа (преузми)
 • Захтев за приступ информацији од јавног значаја – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од значаја због нeпоступања – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од јавног значаја против решења – образац (преузми)
 • Инспекција рада – Пријава извођења грађевинских радова (преузми)
 • Инспекција рада – Захтев за интервенцију (преузми)
 • Санитарна инспекција – Захтев за есхумацију (преузми)
 • Тржишна инспекција – Минимални технички услови за обављања делатности трговине нафтом и нафтним деиватима (преузми)
 • Пољопривредна инспекција – Минимално технички услови за обављање делатности из области пољопривреде (преузети)
 • Прописи које Борски управни округ примењује у свом раду (преузети)
 • Правилник о систематизацији радних места (преузети)

ЗАКОНИ

УРЕДБЕ