Документа

 • Информатор о раду Борског управног округа (преузми)
 • Захтев за приступ информацији од јавног значаја – образац (преузми)
 • Жалба за Повереника за информације од  јавног значаја због нeпоступања органа власти по захтеву тражиоца  – образац (преузми)
 • Жалба за Повереника за информације од јавног значаја када је одбијен или одбачен захтев тражиоца – образац (преузми)
 • Прописи које Борски управни округ примењује у свом раду (преузети)
 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Борског управног округа (преузети)
 • Контролне листе инспекцијских органа (преузети)

ЗАКОНИ

УРЕДБЕ

 • Уредба о управним окрузима (преузми)
 • Уредба о оцењивању државних службеника(преузми) 
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (преузми)
 • Уредба о начину рада Савета управних округа (преузми)
 • Уредба о канцелариском пословању органа државне управе (преузми)