Documents

 • Информатор о раду Борског управног округа (преузми)
 • Захтев за приступ информацији од јавног значаја – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од значаја због нeпоступања – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од јавног значаја против решења – образац (преузми)
 • Инспекција рада – Пријава извођења грађевинских радова (преузми)
 • Инспекција рада – Захтев за интервенцију (преузми)
 • Санитарна инспекција – Захтев за есхумацију (преузми)
 • Тржишна инспекција – Минимални технички услови пре почетка обављања делатности (преузми)
 • Прописи које орган примењује у свом раду (преузми)
 • Правилник о систематизацији радних места (преузми)

ЗАКОНИ

 • Закон о државној управи (преузми)
 • Закон о државним службеницима (преузми)
 • Закон о платама државних службеника и намештеника (преузми)

УРЕДБЕ

 • Уредба о управни окрузима (преузми)
 • Уредба о оцењивању државних службеника (преузми)
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (преузми)
 • Уредба о начеину рада Савета управних округа (преузми)
 • Уредба о канцелариском пословању органа државне управе (преузми)