Dokumenta

 • Informator o radu Borskog upravnog okruga (preuzmi)
 • Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja – obrazac (preuzmi)
 • Žalba za Poverenika za informacije od  javnog značaja zbog nepostupanja organa vlasti po zahtevu tražioca  – obrazac (preuzmi)
 • Žalba za Poverenika za informacije od javnog značaja kada je odbijen ili odbačen zahtev tražioca – obrazac (preuzmi)
 • Propisi koje Borski upravni okrug primenjuje u svom radu (preuzeti)
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Borskog upravnog okruga (preuzeti)
 • Kontrolne liste inspekcijskih organa (preuzeti)

ZAKONI

UREDBE

 • Uredba o upravnim okruzima (preuzmi)
 • Uredba o ocenjivanju državnih službenika(preuzmi) 
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (preuzmi)
 • Uredba o načinu rada Saveta upravnih okruga (preuzmi)
 • Uredba o kancelariskom poslovanju organa državne uprave (preuzmi)