Инспекције

Документ о инспекцијама који садржи податке о инспекторима, контакте и остале информације можете преузети ОВДЕ

Послове инспекцијског надзора у Борском управном округу обављају следећа министарства:
 
1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Ветеринарска инспекција (преузми)

Пољопривредна инспекција (преузми)

Водопривредна инспекција (преузми)

Инспекција за заштиту вода од загађивања и рибарство (преузми)

Шумарска и ловна инспекција (преузми)

Фитосанитарна инспекција (преузети)

2. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Тржишна инспекција (преузми)

Туристичка инспекција (преузети)

 

3. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Инспекција рада (преузети)

4. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Санитарна инспекција (преузети)
 

5. МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 

Инспекција заштите животне средине (преузми)