Inspekcije

Kontakti svih inspekcija nadležnih državnih organa Republike Srbije (preuzeti)
 

Kontakti inspekcja nadležnih državnih organa sa sedištem u Borskom upravnom okrugu (preuzeti)
 

Lista inspekcija svih  nadležnih državnih organa Republike Srbije (preuzeti)

 

Kontrolne liste koje primenjuju nadležne inspekcije u svom radu  (preuzeti)
 

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru (preuzeti brošuru)


Poslovi inspekcijskog nadzora koji se obavljaju u okviru nadležnih ministarstava koja imaju svoje okružne područne jedinice u Borskom upravnom okrugu:
 

1.  MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
 

Upravna inspekcija (zvanična internet prezentacija)
 
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Veterinarska inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Poljoprivredna inspekcija (zvanična internet prezentacija)

Vodna inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Šumarska i lovna inspekcija (zvanična internet prezentacija)

Fitosanitarna inspekcija (zvanična internet prezentacija) 

3. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Tržišna inspekcija  (zvanična internet prezentacija)

Turistička inspekcija (zvanična internet prezentacija)

 

4. MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Inspekcija rada   (zvanična internet prezentacija)  

5. MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Sanitarna inspekcija   (zvanična internet prezentacija)   
 

6. MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 

Inspekcija zaštite životne sredine  (zvanična internet prezentacija)

Inspekcija za ribarstvo  (zvanična intenet prezentacija)