Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору - Borski Upravni Okrug