Контакт

Борски управни округ

  • Адреса:Моше Пијаде 19
  • Поштански број:19210 Бор, Србија
  • Телефон:030 422 946

Контакт формулар

Одговорно лице за одржавање веб презентације је

Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа 

Контакт:  

тел.  030 422 946

факс 030 421 687  

е-маил: borskiokrug@ptt.rs