Links

ОПШТИНЕ

Бор
http://www.opstinabor.rs/
  
Неготин
http://www.negotin.rs/
  
Мајданпек
http://www.majdanpek.rs/
  
Кладово
http://www.kladovo.org.rs/
  

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Влада Републике Србије
www.srbija.gov.rs
  
Национална служба за запошљавање
http://www.nsz.gov.rs
  
Е-управа
http://www.euprava.gov.rs
  
Агенција за привредне регистре
http://www.apr.gov.rs
  
Народна скупштина републике Србије
http://www.parlament.gov.rs
  

МИНИСТАРСТВА

Министарство правде
http://www.mpravde.gov.rs/
  
Mинистарство финансија
http://www.mfin.gov.rs/
  
Mинистарство здравља
http://www.zdravlje.gov.rs
  
Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
http://www.ms.gov.rs
  
Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
http://www.minrzs.gov.rs
  
Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине
http://www.mpzzs.gov.rs/
  
Mинистарство рударства и енергетике
http://www.merz.gov.rs/cir
  
Mинистарство државне управе и локалне самоуправе
http://www.mrrls.gov.rs/
  
Mинистарство унутрашњих послова
http://www.mup.gov.rs/
  
Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја
http://www.mpn.gov.rs
  
Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација
http://www.mtt.gov.rs
  
Министарство одбране
http://www.mod.gov.rs/
  
Министарство спољних послова
http://www.mfa.gov.rs
  
Министарство привреде
http://www.privreda.gov.rs/
  
Министарство културе и информисања
http://www.kultura.gov.rs/
  
Министарство омладине и спорта
http://www.mos.gov.rs/