Одлука о додели уговра за ЈНМВ 2/2017 - Борски Управни Округ