Позив за достављање понуда ЈНМВ 1/2018-поруџбеница - Borski Upravni Okrug