Позив за достављање понуда ЈНМВ 2/2018 - Борски Управни Округ