Savet upravnog okruga


Savet Borskog upravnog okruga

 

Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga.


Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga, gradonačelnici gradova i predsednici opština sa područja upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga.


Način rada Saveta upravnog okruga uređuje Vlada Republike Srbije, Uredbom o načinu rada Saveta upravnog okruga („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine). Pojam, naziv, sedište i područja Upravnog okruga detaljno su regulisani Uredbom o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine).

 

Savet Borskog upravnog okruga pored načelnika Borskog upravnog okruga Mr Vladimira Stankovića čine još:
 

  1. Gradonačelnik grada Bora Aleksandar Milikić
  2. Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković  
  3. Predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović
  4. Predsednik opštine Kladovo Milisav Ratopekić