Malo je mesta u čitavoj Evropi, dok ih u Srbiji nema, čiji se broj stanovnika za 90 godina povećao više od 55 puta. Jedino takvo mesto u našoj zemlji, koje je za manje od jednog veka prešlo put od jednog od manjih sela u istočnoj Srbiji do najvećeg grada svog regiona, kakav je bio prema popisu iz 1991. godine kada je imao 40 668 stanovnika, jeste Bor.

Najveći rudarski grad u našoj zemlji 1900. godine brojao je svega 775 stanovnika. Međutim, baš sa početkom 20. veka usledila je njegova sudbonosna promena. Tri godine potom, 1903. otvoren je Borski rudnik. Na sledećem popisu stanovništva 1910. godine, Bor je bio skoro tri puta mnogoljudniji, tačnije, brojao je 2116 žitelja. Upravo zato, decenija od 1900. do 1910. godine smatra se odskočnom daskom u preobraženju Bora iz sela u današnji grad sa najviše stambenih zgrada u istočnoj Srbiji.

Prvobitni meštani Bora nisu imali mnogo veza sa rudarstvom, što je iz današnjeg ugla teško zamisliti, već su se bavili stočarstvom, zemljoradnjom, pčelarstvom, ali i vinogradarstvom. Malo je poznato da je u tako malom Boru sredinom 19. veka bilo oko 40 pivnica u kojima su se čuvala vina. Da se seoska idila promeni u industrijski grad sudelovao je vis imenovan po prvoj doseljenoj porodici sa kraja 17. veka – Dulkanov vis – nazvan po porodici Petka Dulkana. Upravo na ovdašnjem potkopu pronađena je bakarna ruda.

Kako je Bor do 1903. bio malo zabačeno selo, tako nije imao ni bogomolju, za razliku od obližnje Slatine, u kojoj crkva od čvrstog materijala sazidana 1860, ili Zlota, u kome je 1867. podignuta današnja crkva namesto starije iz 1837. godine. Otud, otvaranje rudnika povezano je i sa izgradnjom prve ovdašnje bogomolje. Godine 1912. Francusko društvo Borskih rudnika podiglo je crkvu Svetog Đorđa, koja je narednih 27 godina krasila Bor, nakon čega je premeštena u Brestovac. Staru crkvu sa selom koje postaje grad, ovekovečio je austrijski slikar Adolf Kaufman, a njegov rad potom postao je motiv jedne od prvih borskih razglednica.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.