U sedištu Borskog upravnog okruga, načelnik mr Vladimir Stanković je razgovarao sa novinarima borske televizije:

Strateško partenerstvo države sa kineskom kompanijom Zijin Koper Bor doo, ključno je za razvoj priverede celog regiona istočne Srbije.

Da bi se privukle nove strane investicije, u planu je veće angažovanje lokalnih samouprava i privrednih subjekata Borskog upravnog okruga u projektima prekogranične saradnje.

Pristupanjem inostranim, ali i domaćim fondovima, omogućilo bi realizaciju značajnih kapitalnih projekata.