U sedištu Borskog upravnog okruga održana je vanredna sednica Okrušnog štaba za vanredne situacije u proširenom sastavu.

Analizirana je trenutna situacija u vezi pojave afričke kuge svinja na teritoriji Srbije, i dati su konkretni zadaci predstavnicima lokalnih samuprava na teritoriji Borskog upravnog okruga.

U ovom trenutku nema zaraze u okrugu, ali smo kao teritorija prvog rizika preduzeli sve preventivne mere ukoliko dođe do zaraze.