Povezanost prostora Majdanpeka sa rudarstvom kroz istoriju dovelo je do toga da se ove dve reči toliko često upotrebljavaju u istom kontekstu da se, slikovito rečeno, mogu smatrati sinonimima. Od samog imena Majdanpek, za koje se pretpostavlja da vodi poreklo od staroslovenske reči ,,medˮ, koja znači bakar, ili od turske reči ,,madänˮ, sa značenjem rudnik, o čemu je u više navrata bilo reči, pa do brojnih toponima koji svedoče o prisustvu Sasa, čuvenih rudara germanskog porekla, kao što su nekadašnje brdo Švajc ili reka Šaška. Međutim, neki noviji i očigledniji toponimi pali su u zaborav.

Danas se u administrativnom pogledu na nivou mesnih zajednica, pored samog gradskog naselja Majdanpek, od okolnih spominju sela Debeli Lug, Rudna Glava i ostala dalja mesta u opštini. Međutim, u starijim popisima iz 19. i sa početka 20. veka, pored Debelog Luga koji se vodio kao zaseok Majdanpeka, spominju se još dva – Bakarnica i Čekić. Toponimi koji očiglednije nego bilo koji drugi, budući da su na modernom srpskom jeziku, govore o neraskidivosti Majdanpeka i rudarstva.

Prema popisu iz 1895. godine, Majdanpek je imao 1220 stanovnika, od čega su, kako se navodi, tri njegova zaseoka imala 215: Debeli Lug 181, Bakarnica 19 i Čekić 15 stanovnika.

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.