Prostor Kladova imao je značajnu ulogu i tokom Osmanskog carstva. O tome govori i naziv moćnog utvrđenja koje je podignuto na ovome mestu, a koga su Osmanlije nazvale ,,Fethul Islam”, to jest, ,,zaštita islama”, u prevodu sa osmanskog turskog. Iako je reč o jednom od terminoloških tumačenja naziva, svaki govori o važnosti ovog položaja za carstvo.

Nesumnjivo, Fetislam je bio jedna od glavnih strateških tačaka u ovom delu Balkana, a zajedno sa tvrđavom rasla je i varoš van njenih bedema, danas poznata kao Kladovo. Upravo zato, ovu podunavsku varoš obišao je najslavniji osmanski putopisac, Evlija Čelebija, rođen 1611. u Istanbulu i preminuo 1682. u Kairu.

Osmanski putopisac proputovao je najvećim delom carstva, o čemu je pisao u svom desetotomnom delu ,,Sejahatname”. Između ostalog, obišao je i današnju istočnu Srbiju. Među mestima sa ovog prostora, Kladovo sa Fetislamom imalo je najopširniji opis.

Godine 1666. Evlija Čelebija obreo se u Kladovu. U svom putopisu podelio je svoje utiske kako o tvrđavi Fetislam, tako i o varoši van njegovih bedema. O Kladovu i onovremenim Kladovljanima, između ostalog, pisao je:

,,Na jugoistočnoj strani grada nalazi se vanjska varoš u kojoj postoje samo četiri muslimanske bogomolje i četiri stotine prostranih kuća, prizemnih i na sprat; građene su od tvrdog materijala. Neke su pokrivene daskom, a većina crvenim ćeremitom. Okružene su vinogradima i baščama. Najbolje su kuće Mustafa-age Čaluka i Osman-paše Čaluka sa velikim portama. Tu postoji svega pedeset kuća.

U čaršiji ima jedan lep i prijatan hamam sa dobrim vazduhom i jedan han u kome borave bogati trgovci; zatim postoje dve medrese učenih ljudi, dve derviške tekije i pet osnovnih škola. Na obali Dunava nalazi se pedesetak dućana u kojima se izrađuje i prodaje municija, zatim pedeset ribarnica, jer su svi stanovnici bogati trgovci ribom. Veliki su ljubitelji stranaca i prijatelji sirotinje; to su darežljivi ljudi, ugodnici Božiji.

Budući da je klima vrlo prijatna i umerena, mladići i devojke su jako naklonjeni ljubavi; to je posledica uticaja vode Dunava…”

Profesor istorije Miloš Petrović, proveo je detinjstvo u Donjem Milanovcu. Srednju školu završio je u Požarevcu a Filozovski fakultet u Beogradu. Trenutno je na masteru. Pored obaveza na fakultetu, volontirao je u Klubu saradnika Narodnog muzeja, Pedagoškom muzeju i Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu. Uređuje FaceBook stranicu „Upoznajte Borski okrug“, piše za Portal mladih kao i za časopise kulturno-istorijskog karaktera.