Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sastao se predstavnicima kompanije „Serbia Zijin Bor Corper“ doo Bor, i nakon toga su obišli rudarsko-topioničarski basen Bor, flotaciju „Veliki Krivelj“.

Na sastanku razgovarali su o novim zapošljavanjima radnika, o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i o povredama na radu.

Đorđević je istakao da je zadovoljan što je kompaniji „Serbia Zijin Bor Corper“ doo Bor, koja je 17.12.2018. godine imala 4973 radnika, a sada broji njih 5230, bezbednost i zdravlje zaposlenih prioritet.

„U oblasti zdravlja i bezbednosti na radu kompanija je od decembra 2018. godine do danas uložila više sredstava, nego što je to bio slučaj od 2000. do 2012. godine. Takođe, primetni su napretci u segmentu materijalno-finansijskog položaja radnika, kojima su plate uvećane za 18 odsto“, rekao je ministar i dodao da kompanija planira da investira 1,26 milijardi dolara u napredak poslovanja, što će doprineti razvoju privrede i ekonomije Republike Srbije.

Za nivo bezbednosti i zdravlja na radu, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlja na radu Marina Furtula istakla je da je znatno viši, nego što je bio u prethodnom periodu.

„Utvrdili smo da je broj povreda na radu manji za 40 odsto od početka 2019. godine, nego za celu proteklu godinu. Verujemo da će kompanija ulagati u mere bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi još više smanjili broj povreda na radu“, rekla je Furtula.

Glavni inženjer u kompaniji Jiao Jianming naveo je da kompanija i Ministarstvo imaju zajednički stav da se bezbednosti i zdravlju na radu, kao i zaštiti životne okoline pridaje veliki značaj, i da su predstojeći planovi da ulaganja u pomenutoj oblasti budu sve veća.

Događaju  su prisustvovali predstavnici Ministarstava Marina Furtula, Stevan Đurović,  direktor ljudskih resursa Huang Zhaoyu, rukovodilac Sektora za ljudske resurse Mirjana Popadić i savetnik za ljudske resurse Xu Chao.